Tot heroi troba

en les adversitats del seu viatge

la resposta a la pregunta "qui sóc?"

J. Amenós